podsystemyZnaleziono 3 produkty.

Systemy skrócone na 18, 20 i 25 skreśleń. Zakres liczb - wszystkie na 42 liczby. Są to tak zwane podsystemy. Każdy zakład w takim podsystemie Np 20 skreśleniowy należy rozpisać w system na 5 skreśleń przy 20 liczbach. Systemy oznaczone symbolem S-N-Z gdzie S = ilość skreśleń, N = zakres liczb, Z = ilość zakładów