Co to są filtry? Jak można ich użyć generując system?

Filtry szczególnie przydają się przy generowaniu systemu pełnego z wszystkich liczb lub z określonej ilości liczb, gdy w system wpisujemy własne liczby. Pozwalają nam na ograniczenie ilości zakładów w sposób dość bezpieczny dla generowanego systemu. Opcje filtrów stosujemy odpowiednio takie, aby ograniczyć lub znacznie ograniczyć ilość zakładów. Chcąc w systemie użyć wszystkich liczb Np w Lotto musimy użyć wszystkich dostępnych filtrów tak, aby była możliwość finansowa wysłania takiego systemu. System pełny w Lotto z 49 liczb ma 13 983 816 zakładów. Tylko przez opcje usunięcia kolejnych liczb 2-6 (1,2) (48,49) zakładów pozostanie 7 059 052. Na pewno musimy usunąć szóstki i piątki już wylosowane, ponieważ jeszcze nigdy szóstka się nie powtórzyła a piątki przy nowej maszynie losującej powtarzają się bardzo rzadko. Chcąc okroić system, aby finansowo była możliwość zagrania nim musimy usuną również czwórki już wylosowane. Czasami szóstki padają maksymalnie z trójek już wylosowanych. Dodatkowo usunąć liczby w przedziałach liczbowych. Przedział ustalamy sobie sami. Powiedzmy, że będą to przedziały 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 aby w tych przedziałach nie występowało więcej jak dwie liczby. Usuwamy, aby nie występowały parzyste lub nieparzyste więcej jak 4 w jednym zakładzie.

 

Rodzaje filtrów, które można zastosować przy generowaniu systemu.

Usunąć kolejne liczby [liczby, które występują po kolei] (1,2) (1,2,3) (1,2,3,4) (1,2,3,4,5) (1,2,3,4,5,6) itd.

    Jeżeli przefiltrujemy układ liczb kolejnych opcją ilość liczb 2 wszystkie zakłady gdzie wystąpiły pary, więc także i szóstki zostaną usunięte!

    • 2-6 liczb w LOTTO - zakres liczb 1-49 (określamy sami dowolnie)

    • 2-5 liczb w MINI LOTTO - zakres liczb 1-42 (określamy sami dowolnie)

    • 2-10 liczb w MULTI MULTI - zakres liczb 1-80 (określamy sami dowolnie)

    • 2-20 liczb w MULTI MULTI - zakres liczb 1-80 (określamy sami dowolnie), jeżeli jest to podsystem na 11-25 skreśleń

Co to znaczy zakres liczb?

Nie koniecznie jest potrzeba filtrowania całego układu liczb 1-49 w Lotto czy 1-80 w Multi multi. Można sobie obrać zakres liczb Np 1-30, 20-40 itp.

 

Usunąć liczby parzyste lub nieparzyste

    Może nie zechcemy, aby w naszym systemie Np do Lotto występowało 5 czy 6 liczb parzystych lub nieparzystych. Rzadko takie losowania się

    zdarzają. Standardowo tą opcję się filtruje. Przeważnie padają układy 2-4 lub 3-3.

    • 2-6 liczb w LOTTO - zakres liczb 1-49 (określamy sami dowolnie)

    • 2-5 liczb w MINI LOTTO - zakres liczb 1-42 (określamy sami dowolnie)

    • 2-10 liczb w MULTI MULTI - zakres liczb 1-80 (określamy sami dowolnie)

    • 2-20 liczb w MULTI MULTI - zakres liczb 1-80 (określamy sami dowolnie), jeżeli jest to podsystem na 11-25 skreśleń

 

Usunąć liczby, jeżeli są w danym przedziale

   Jak już pisałem na wstępie przedział liczbowy ustalamy sobie sami?

   • Lotto przedziały: 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 Następnym krokiem będzie ustalenie ilości liczb w przedziale.

     Ustalamy, że będą to maksymalnie 2 liczby. Więc wszystkie zakłady gdzie występuje więcej jak dwie liczby w przedziale zostaną usunięte

   • Mini Lotto przedziały: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42. Następnym krokiem będzie ustalenie ilości liczb w przedziale

     Ustalamy, że będą to maksymalnie 2 liczby. Więc wszystkie zakłady gdzie występuje więcej jak dwie liczby w przedziale zostaną usunięte

   • Multi Multi przedziały: 1-10, 19-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80. Następnym krokiem będzie ustalenie ilości liczb w przedziale

     Ustalamy, że będą to maksymalnie 3 liczby. Więc wszystkie zakłady gdzie występuje więcej jak trzy liczby w przedziale zostaną usunięte

 

Usunąć liczby parzyste lub nieparzyste, jeżeli są w danym przedziale

   Zasady j/w sami ustalamy wielkość przedziału liczbowego

 

Usunąć, jeżeli liczby zaczynają lub kończą na daną liczbę

   Jeżeli nie chcemy, aby dana liczba zaczynała lub kończyła nam zakład w systemie możemy usunąć tą liczbę a wraz z nią wszystkie zakłady,

   w których występuje dana liczba.

 

Usunąć liczby, jeżeli były już wylosowane

    Generując system pełny powiedzmy, że do Lotto usuwamy wszystkie zakłady gdzie występują piątki i szóstki, które były już wylosowane.

    Zakres liczb ustawiamy taki, jaki nam pasuje. Ale standardowo 1-49.

 

Usunąć niechciane liczby

    Po lub w trakcie generowania systemu możemy usunąć wszystkie zakłady gdzie występują niechciane przez nas liczby.