System jest to schemat matematyczny rozpisany liczbowo lub w diagramie do przeniesienia na kupon układów matematycznych, dzięki którym możemy wysyłać dowolną ilość obstawianych liczb przy dowolnej ilości skreśleń oraz dowolnej ilości zakładów w danej gwarancji systemu. Jest wiele rodzajów systemów. Nasza Firma oferuje systemy:

Oznaczenia systemów

S - to ilość skreśleń w systemie

N - to zakres liczb systemu (z ilu liczb jest wygenerowany system)

Z - to ilość zakładów w systemie

G - to gwarancja systemu

 

Systemy Pełne - system pełny to tak zwany system 100% pod warunkiem, że trafimy w liczby. Systemy te są jednak drogie w uruchomieniu poza systemami na mniejszą ilość liczb jak na podanym przykładzie. Patrz Ilości zakładów tabela przedstawiająca ilości zakładów w systemach pełnych.

 

 

szablon (tu Wpisz liczby)                                       Diagram - System S-5 N-7 Z-21 G-5/5 Pełny

lp   Twoje    Typy     lp Ilość zakładów 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1           9 1 X X X X X X X X X X X X X X X            
2          18 2 X X X X X X X X X X           X X X X X  
3          27 3 X X X X X X         X X X X   X X X X   X
4          34 4 X X X       X X X   X X X   X X X X   X X
5          45 5 X     X X   X X   X X X   X X X X   X X X
6          67 6   X   X   X X   X X X   X X X X   X X X X
7          74 7     X   X X   X X X   X X X X   X X X X X

• Wytnij szablon

• Wpisz do szablonu własne 7 liczb

• Przyłóż szablon do diagramu

• Na kuponie skreślaj te liczby, przy których znajduje się znak XPrzystawiając szablon do diagramu pierwsze trzy zakłady z liczb, które zostały wpisane do szablonu będą wyglądały następująco:

(1) 9,18,27,34,45

(2) 9,18,27,34,67

(3) 9,18,27,34,74

I tak dalej należy przesuwać szablon zakład po zakładzie aż przeniesiemy na kupony wszystkie 21 zakładów. Jeżeli pominiemy lub pomylimy któryś z zakładów gwarancja nie będzie się pokrywać z poniższą tabelą.   Gwarancja systemu S-5 N-7 Z-21

Ilość Trafień wygrane szansa  %
5 4 3
7 21 - - 100
6 6 15 - 100
5 1 10 10 100
4 - 3 12 100
3 - - 6 100

Tabela przedstawia wygrane przy poszczególnych trafieniach liczb

Jeżeli na 7 wytypowanych liczb trafnych będzie 5 wygranych szukamy w tabeli pod pozycją 5 Ilość Trafień

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

      

                     

Systemy Skrócone - systemy skrócone są kilkakrotnie tańsze w uruchomieniu. W ofercie mamy systemy skrócone równomierne oraz skrócone gwarancyjne takie jak: 3/3, 4/4 itd. Oczywiście systemy te nie będą miały gwarancji 100%. Skuteczność takiego systemu zależeć będzie od ilości obstawianych liczb ilości zakładów, czyli mocy systemu oraz ilości trafnych liczb.

Jaki system jest nam potrzebny do Lotto czy Mini Lotto?

Musimy sobie obliczyć ilość zakładów przy danej gwarancji ilości obstawianych liczb, jaką procentową wygraną nam gwarantuje gwarancja, co nam się opłaca. Na pewno, gdy chcemy obstawić większą ilość liczb to należy dobrać wyższą gwarancję, aby nam się to opłaciło. Ale lepsza gwarancja = większy koszt gry. No i jeszcze liczby w dany system muszą nam wejść. A więc warto przemyśleć, który system będzie odpowiedni dla mnie. Systemy do Multi Multi są skrócone równomierne. Tutaj, Np. aby system z 40 liczb na 10 skreśleń był opłacalny należałoby trafiać 13-14 liczb z 20 które są losowane. Na 20 liczb należałoby trafiać 8 na 30 trafiać 10-11 liczb.

 

Tabela przedstawia wygrane przy poszczególnych trafieniach. Jeżeli na 11 wytypowanych liczb trafnych będzie 4 wygranych szukamy pod: Gwarancja przy 4 trafnych liczbach
  Gwarancja systemu S-6 N-11 Z-10
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach   Gwarancja przy 4 trafnych liczbach
wygrane    szansa     % wygrane    szansa     %
6 5 4 3 6 5 4 3
- - 3 4-6 17,31602 - - - 3 33,93939
- - 4 2-5 10,38961 - - - 4 16,96970
- - 5 1-4   9,95671 - - - 5   6,06061
- - 6 0-3   3,46320 - - - 6   2,42424
- - 7 0-2   1,08225 - - 1 0-5 36,36364
- 1 1-6 2-7 49,35065 - - 2 2-4   3,63636
- 2 3-5 0-4   4,32900 - - 3 2 0  ,60606
- 3 1-2 4   1,73160 Gwarancja przy 3 trafnych liczbach
- 4 3 0   0,21645 wygrane    szansa     %
1 0-1 0-3 4-8   2,16450 6 5 4 3
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach - - - - 15,15152
wygrane    szansa     % - - - 1 58,18182
6 5 4 3 - - - 2 19,39394
- - 1 4-8 45,88745 - - - 3   4,84848
- - 2 2-6 24,24242 - - - 4   2,42424
- - 3 0-6 12,98701  
- - 4 0-3   3,46320
- - 5 2   0,86580
- 1 0-4 2-6 12,12121
- 2 1 4   0,43290
 

 

 Przykład systemu rozpisanego liczbowo

  System Lotto S-6 N-11 Z-10 G-4/5 

 

 Z   A  K  Ł  A  D 

N  U  M  E  R 

lp  

Liczby systemowe 

1 1 2 3 4 5 8
2 1 2 3 6 7 10
3 1 2 4 6 9 10
4 1 3 4 6 7 10
5 1 3 5 7 9 11
6 1 3 6 8 10 11
7 2 3 4 6 9 10
8 2 4 5 6 10 11
9 2 4 7 8 9 11
10 5 6 7 8 9 10

 

 

            szablon (tu Wpisz własne liczby)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 3  10 15 22 21 25 28 30 36 41 49

Liczby w górnym rzędzie to liczby systemowe  Wpisz 11 dowolnych liczb w dolne białe pole

• Wytnij szablon

• W dolne białe pole Wpisz 11 dowolnych liczb

  w dowolnej kolejności.

• Przyłóż szablon do systemu

• Na kupony przepisuj liczby z dolnego pola                      

                                                                                           

 

System j/w z przyłożonym szablonem

   lp   

Liczby systemowe 

 
1 1 2 3 4 5 8
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 3 10 15 22 21 25 28 30 36 41 49
4 Liczby w górnym rzędzie to liczby systemowe   Wpisz 11 dowolnych liczb w dolne białe pole
5
6 1 3 6 8 10 11  
7 2 3 4 6 9 10
8 2 4 5 6 10 11
9 2 4 7 8 9 11
10 5 6 7 8 9 10

 

Przystawiając szablon do systemu pierwsze trzy zakłady z liczb, które zostały wpisane do szablonu będą wyglądały następująco:

(1) 3,10,15,22,21,30

(2) 3,10,15,25,28,41

(3) 1,10,22,25,36,41

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

Systemy Łańcuchowe - w ofercie systemów łańcuchowych są dwa rodzaje pierwszy to, aby w systemie ułożyła się Np. trójka musi zostać wylosowanych 3 liczby po kolei. Ułożyła piątka musi być wylosowanych 5 liczb po kolei. Pozostałe systemy są to również systemy skrócone rozpisane łańcuchowo. System taki ma tyle samo zakładów na ile rozpisany jest liczb.

 

Gwarancja S-5 N-10 Z-10

Ilość Trafień wygrane
5 4 3
5 1 - 4
5 - 5 -
5 - 2 3
5 - 2 2
5 - 2 1
5 - 1 5
5 - 1 4
5 - 1 3
5 - - 5-7
4 - 1 4
4 - 1 1
4 - - 1-4
3 - - 1-2
3 - - -

System Mini Lotto skresleń 5 liczb 10 zakładów 10 Łańcuchowy

lp  Ilość zakładów   lp    Twoje    Typy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 X X X X X           1  
2 X X       X X X     2  
3 X   X X   X     X   3  
4   X       X X   X X 4  
5 X   X   X       X X 5  
6   X     X X   X   X 6  
7 X     X X     X X   7  
8       X   X X X   X 8  
9     X X X   X   X   9  
10   X X       X X   X 10  

                                                                          Szablon (tu Wpisz liczby) wytnij i postepuj j/w

 

 

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

Podsystemy - podsystem jest dobrym systemem, ale drogim w uruchomieniu. Bo obstawiając wszystkie 49 liczb w Lotto mamy odpowiednią ilość zakładów przy odpowiedniej gwarancji i wszystkie te zakłady musimy rozpisać w normalny system na 18, 20 czy 25 liczb przy Np 6 skreśleniach. Jeżeli podsystem ma tylko 10 zakładów a Np system z 25 liczb 100 zakładów to już daje nam 1000 zakładów.

 

                                  Podsystem S-20 N-49 Z-10 (jest to fragment systemu)

   Z   A   K   Ł   A   D    lp    Liczby systemowe 
1 1 2 3 4 7 11 12 13 17 18 19 21 22 23 31 36 37 39 47 48
2 1 2 3 5 6 9 10 26 27 28 29 30 32 33 34 38 41 44 45 49
3 1 2 8 11 13 15 16 21 22 23 25 29 30 35 38 40 41 42 43 46
4 1 3 4 6 12 13 15 23 27 29 30 33 35 36 37 39 43 46 47 48
5 1 3 10 11 12 17 19 21 23 24 26 27 28 29 33 34 36 46 47 49

 

O co chodzi w podsystemie?

Każdy zakład jak w tym przypadku 20 skreśleniowy należy rozpisać w system 20 liczbowy przy dowolnej ilości skreśleń i dowolnej ilości zakładów (zakładów) chodzi tutaj o gwarancję. Np w system, który jest poniżej (fragment) S-6 N-20 Z-78 G-3/3

 

 

       System Lotto S-6 N-20 Z-78 G-3/3 (fragment systemu)                            szablon

lp Ilość zakładów    lp           Twoje          Typy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 X X X X X X X X X X X X X 1  
2 X X X X X X               2  
3 X           X X X X       3  
4   X         X       X X X 4  
5     X         X     X     5  
6       X     X   X   X     6  
7       X           X   X   7  
8 X X X X X X               8  
9         X   X X       X   9  
10           X       X X   X 10  
11 X                     X X 11  
12         X         X X     12  
13       X       X         X 13  
14   X           X           14  
15 X                         15  
16   X             X         16  
17     X       X             17  
18           X       X       18  
19     X     X     X     X X 19  
20         X       X         20  

                                                                                                                                          W szablon ten wpisujemy pierwsze 20 liczb (zakład pierwszy) z podsystemu i przystawiamy do diagramu systemu S-6 N-20 Z-78 G-3/3. Po przyłożeniu do diagramu na kupon skreślamy już zakłady 6-cio skreśleniowe. I tak po kolei robimy z każdym zakładem z podsystemu używając systemu 20 liczbowego.

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

Systemy Bukmacherskie - nie ma systemów generowanych tylko pod Zakłady Bukmacherskie. Generując systemy pod zdarzenia sportowe używamy programu do gier liczbowych. Należy tylko umiejętnie użyć odpowiednich opcji i mieć trochę praktyki w grach liczbowych i zakładach sportowych.

 

                                 Diagram - System na zakłady sportowe

                                 pod Bukmachera Rozpis 8 zdarzeń

                                 po 5 zdarzeń na kupon 5 kuponów                     szablon (tu Wpisz zdarzenia sportowe)

lp  Kupon numer   lp                Rodzaj zdarzenia               (kto z kim)   Kurs   X Pozycja numer Typ 1x2
1 2 3 4 5
1 X X X     1 -      
2 X     X   2 -      
3   X X X X 3 -      
4   X X X X 4 -      
5 X X     X 5 -      
6 X     X   6 -      
7 X   X   X 7 -      
8   X X X X 8 -      

                                 • Wytnij szablon

                                 • W pole Rodzaj zdarzenia wpisujemy mecze, jakie chcemy obstawić

                                 • W pole Kurs można wpisać kurs danego zdarzenia

                                 • W pole Pozycja numer wpisujemy numer danego zdarzenia sportowego

                                 • W pole Typ 1x2 wpisujemy Typ dla danego zdarzenia sportowego

 Gwarancja dla systemu  Bukmacherskiego
Ilość Trafnych Zdarzeń Wygrane przy trafnych Zdarzeniach   szansa   %
8 5     100
7 3     37,5
7 2     37,5
7 1     25
6 3     3,6
6 1     42,8
6 -     53,6
5 1       9
5        91

 

lp                        Rodzaj zdarzenia                         (kto z kim)  Kurs  X Pozycja numer Typ 1x2 Kupon numer 
1 2 3 4 5
1 Everton   -   Arsenal  1,8  841  2  X X X    
2          Leverkusen   -   Dortmund   2,1  1512  2  X     X  
3           Anderlecht   -   FC Brugge  1,7  2010  1   X X X X
4              PSG   -   Montpellier  2,8 1999  X    X X X X
5   Vallencia   -   Barcelona  1,9 2321 2 X X     X
6       Korona   -   Bełchatów  2,2  2443   1  X     X  
7 Wisła Płock   -   Vive Kielce  1,6 3011  2  X   X   X
8             Hiszpania   -   Anglia  1,7 2895  1    X X X X

 

Rzut jak powinien być wypełniony szablon i w jaki sposób przyłożony do Diagramu systemu.

Poniżej rozpisane dwa pierwsze kupony. Zdarzenia na kupon zawsze wypisujemy z pod każdego znaku X             Kupon (1)                                            Kupon (2)

(1) Everton - Arsenal - Typ 2                  (1) Everton - Arsenal - Typ 2

(2) Leverkusen - Dortmund - Typ 2         (2) Anderlecht - FC Brugge - Typ 1

(3) Valencia - Barcelona - Typ 2             (3) PSG - Montpellier -Typ X

(4) Korona - Bełchatów - Typ 1               (4) Valencia - Barcelona - Typ 2

(5) Wisła Płock - Vive Kielce - Typ 2        (5) Hiszpania - Anglia - Typ 1

          kurs ogólny = 22,2                             kurs ogólny = 24,3

 

Grając tym systemem za 10 złotych przy ułożeniu się jednego kuponu zarabiamy ok 30 złotych. A więcej % wskazuje, że będą trafne 2 lub 3 kupony. System ten jest tylko jedno błędowy dla gwarancji 100% przy dwóch błędach mamy 42,8% szans. Ale w pakiecie są różne systemy o zróżnicowanych parametrach i gwarancjach.

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

Systemy Piłkarskie - jak wiemy zainteresowanie popularną 13 w ostatnich latach spadło. Głównym powodem jest brak dogadania się z Totalizatorem na wysyłanie kuponów w Lottomatach Lotto. W związku z tym większa część graczy przeszła do Bukmachera, co oczywiście wiąże się ze spadkiem głównej puli na 13. Systemy Piłkarskie, które oferujemy w pakietach po części można wykorzystać w zakładach sportowych, ale w większości nadają się do popularnej 13 w zakładach piłkarskich. W pakietach są systemy trzy, dwudrogowe i mieszane. O jednym błędzie, dwu błędowe, trzy błędowe na przewagi i przewagi jedynek.

 

szablon (tu Wpisz mecze z zestawu par)
lp          Gospodarz - Gość         (kto z kim) Twój Typ
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  
9 -  
10 -  
11 -  
12 -  
13 -  

 Diagram - System Piłkarski 6 x dwudrogowo 12 zakładów

lp Zakład numer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
2 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X
3 1 X 1 1 1 X 1 X X X 1 X
4 1 X 1 X X 1 X 1 1 X 1 X
5 X 1 1 1 X X 1 1 X X X 1
6 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 1 X

                                                           

                                                                                                      • Wytnij szablon pomocniczy

                                                           • Szablon przystosowany jest do obstawienia 13 meczów

                                                            • W pola Gospodarz - Gość w pisz mecze w/g zestawu par

                                                          • W pola Twój Typ Wpisz typy dla meczów z zestawu par

 Gwarancja dla System Piłkarski

    6x2 drogowo 12 zakładów

Trafienia  szansa  %
13 12 11 10
1 - 2 6 18,75%
- 3 3 -   6,25%
- 2 3 2 18,75%
- 1 3 4 56,25%

 

Jeżeli system jest na sześć meczy dwudrogowo jak w tym przypadku Możesz mecze obstawiać w dowolnych pozycjach przeskakując pozycje gdzie będą występowały tak zwane pewniaki a będzie ich 7. Tak samo Możesz zamienić typ systemowy Np 1 na 2 lub X czy X na 1 lub 2

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

 

Toto Gol - są to systemy pełne na dwa, trzy i cztery mecze. Dla tych meczy należy podstawić przewagę. Systemy w dwóch pakietach pierwszy bez wyniku ++ drugi z wynikiem ++ Poniżej fragment systemu Toto Gol 100%

 

 System Toto Gola na 4 mecze (wygrana Gospodarzy lub Gości) z wynikiem ++ 2401 zakładów

lp  Numer zakładu
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1
3 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2
4 3:3 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 3:3 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 3:3